PRIVACYBELEID

 

Onze feiten zijn betaalbaar op dertig dagen einde van de maand.

 

Wijze van betaling geaccepteerd:

– Overboeking

– Betaling

– Administratief mandaat

Strafbepalingen: 
GREENOFFICE verplicht zich tot een schatting van 0,5% bij contante betaling.
Elke niet-betaling op de vervaldag van de factuur geeft aanleiding tot boetes voor te late betaling gelijk aan de intrestvoet toegepast bij de Europese Centrale Bank vermeerderd met 10 punten, vermeerderd met een vaste periode van invorderingskosten van € 40. BTW (c .com.art.D.441-5). Daarenboven zal in geval van een gerechtelijke procedure om betaling te bewerkstelligen, een boete verschuldigd zijn gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen.